Menu Shopping cart
Vaša košarica je prazna
Podprite nas
O Narodni galeriji

Dokumentacija

Dokumentacijski oddelek Narodne galerije združuje več posameznih oddelkov.

Fototeka

Fototeka obsega posnetke umetnostnega fonda Narodne galerije, delno pa tudi drugih sorodnih institucij in primerjalnega gradiva s terena. Starejši posnetki so hranjeni kot črno-bele fotografije, novejši na barvnih diapozitivih in najnovejši v elektronski obliki.

Fototeka je primarno namenjena interni uporabi, odprta pa je tudi za zunanje uporabnike: v študijske in druge namene. Stranke, ki si želijo fototečno gradivo izposoditi, morajo vnaprej oddati pisno vlogo na upravi ali vodstvu fototeke. Morebitna izposoja fotografskega gradiva s posnetki umetnin v lasti Narodne galerije je odvisna od internih Splošnih pogojev za izposojo in najem fotografskih dokumentov; uporabnino Narodna galerija zaračunava po internem Ceniku materialnih avtorskih pravic za uporabo fotografije.

Jassmina Marijan, višja kustodinja
E: jassmina_marijan@ng-slo.si
T: (01) 24 15 419

Fotoatelje

Primarno je delovanje fotoateljeja namenjeno izpopolnjevanju osnovne fotodokumentacije galerijskega umetnostnega fonda in snemanju primerjalnega gradiva na terenu.

S posnetki umetnin omogočamo javnosti dostopnost do bogastva galerijskih zbirk, tako z razstavnimi katalogi kakor tudi prek spletnih strani. Sodobno opremljeni fotolaboratorij zmore tudi izdelavo tehnično zahtevnih posnetkov.

Bojan Salaj, fotograf
E: bojan_salaj@ng-slo.si
T: (01) 24 15 422

Janko Dermastja, fotograf
E: janko_dermastja@ng-slo.si
T: (01) 24 15 422

Specialni zbirki

Zbirka plakatov in koledarjev in zbirka arhivsko-dokumentarnega gradiva Fond D sta specialni zbirki Narodne galerije.

Glavnina zbirke plakatov in koledarjev so slovenski in tuji plakati, ki promovirajo muzeje in galerije ter njihove razstave. Podatki o njih so dosegljivi v Infolitovi podatkovni bazi.

Fond D sestavljajo osebni arhivi slovenskih umetnikov, ki so delovali konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja.

Specialni zbirki sta po poprejšnji najavi dostopni za ogled tudi zunanjim uporabnikom.

mag. Mojca Jenko, muzejska svetnica
E: mojca_jenko@ng-slo.si

Registratura

Primarni nalogi oddelka sta skrb za depoje in ravnanje z umetninami. V registraturi se izvajajo galerijski procesi ob prevzemu umetnin v galerijo: ob novih pridobitvah (popis in inventarizacija), ob izposojah, ob razstavah (priprava pogodb o izposoji, ureditev izvozne dokumentacije, transport in pakiranje umetnin), ob deponiranju in ob izposojah umetnin drugim institucijam.

Morebitna izposoja umetnin v lasti Narodne galerije je odvisna od Posodbene pogodbe. Vnaprej je treba na upravi Narodne galerije oddati pisno vlogo, ki jo nato obravnava strokovni kolegij.

Od leta 2005 dalje skrbi registratura za Vladno umetnostno zbirko, od leta 2006 dalje pa vodi projekt Provenience umetnin iz zbirke Narodne galerije.

Alenka Simončič, muzejska svetovalka
vodja Dokumentacije
E: alenka_simoncic@ng-slo.si 
T: (01) 24 15 421

Ivan Pirnovar, samostojni muzejski tehnik
E: ivan_pirnovar@ng-slo.si
T: (01) 24 15 421